Yamaha Müzik Eğitim Sistemi (4 yaştan itibaren)

Junior Music Course Yamaha Müzik Okulunda verilen tüm eğitimin temelini oluşturur.

“Junior Music Course”da çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişim seviyeleri için en uygun eğitim içeriği, yaklaşımı ve ders şekli benimsenmiştir.

Okul öncesi çocuklar işitsel becerilerini edinmede hızlı bir gelişim döneminden geçerler. İlk defa duydukları her türlü sesi ve kelimeyi anında ezberleyebilirler. Bu nedenle hayatlarının bu kritik döneminde dinleyerek, söyleyerek ve çalarak hem sağlam hem de dengeli bir temel müzik anlayışı kazanacaklardır.

“Junior Music Course”a katılma yaşı 4 veya 5’dir.

Bu, çocukların duyma hissinin en hızlı geliştiği dönemdir böylelikle kulaklarıyla duydukları sesi tanıma becerileri iyileşir. Bunlar mutlak kulak , armoni anlayışının geliştirilmesi ve müzikal ifadeleri ve tonları tanımanın geliştirilmesi için ideal koşullardır. Aynı zamanda çocuklar müziğin temel unsurlarını öğrenmeleri için teşvik edilirler – klavyeli enstrümanları öğrenme araçları olarak kullanarak melodi, ritim ve armoninin öğrenilmesi.

“Junior Music Course”un hedefi klavyeyi öğrenme aracı olarak kullanarak çocukların duydukları şarkıyı söylemelerini , söylediklerini çalabilmelerini ve kendileri müzik yapabilmelerini ya da kendilerini müzikal olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.

İki yıl sonunda çocuklar “Junior Music Course”dan “Junior Extension Course”a devam edeilirler.

Kimler katılabilir?

4 ile 5 yaşlarındaki çocuklar

Dersin süresi:

60 dakika

Kursun süresi:

2 yıl

Grup büyüklüğü:

Anne-babalarıyla beraber 6-10 çocuk

Bu Kurs sadece Yamaha Müzik Okulları’nda sunulmaktadır..

Junior Extension Course “Junior Music Course”da elde edilen dinleme, şarkı söyleme ve çalma becerilerini daha da iyileştirir ve armonik gelişim için çocuklarda daha derin bir anlayış ve hassasiyeti geliştirir.

Burada çocuklar dinleyerek ve çalarak armoniyi anlamayı ve armoni yaratmayı öğrenirler.

Bu aşamada klavyeli bir enstrümanla öğrendikleri çalma teknikleri ve becerileri çocukların ilk bestelerini yapmalarını mümkün kılar.

Kimler katılabilir?

Öncesinde “Junior Music Course”a katılmış 6 ile 7 yaşlarındaki çocuklar

Dersin süresi:

60 dakika

Kursun süresi:

2 yıl

Grup büyüklüğü:

6-10 çocuk

Bu Kurs sadece Yamaha Müzik Okulları’nda sunulmaktadır.

“Junior Extension Course”u temel alarak devam eden “Junior Advanced Course”, çocukların yaratıcılık becerilerini destekler. Çocuklar müzik repertuarının yaratıcı yorumlarını öğrenip çalmanın yanı sıra kendi bestelerini de yaparlar. Haftada bir saatlik grup dersine ilave olarak çocuklar yarım saat süren özel tek kişilik piyano derslerine de katılırlar. Bu, bir yandan çalma becerilerini iyileştirmeye yardımcı olurken diğer yandan öğretmenlerin çocukların bireysel yaratıcı becerilerini geliştirmesine izin verir.

Kimler katılabilir?

Öncesinde “Junior Extension Course” a katılmış 8 ile 9 yaşlarındaki çocuklar

Dersin süresi:

Grup dersleri için 60 dakika, özel piyano dersleri için 30 dakika

Kursun süresi:

2 yıl

Grup büyüklüğü:

6-10 çocuk

Bu Kurs sadece Yamaha Müzik Okulları’nda sunulmaktadır.

Yamaha Müzik Eğitim Sistemi hem okul öncesi hem okul çağı çocuklar için 7 yıla yayılan sistematik bir müfredattan oluşur. Bu sistemin en temeli, çekirdeği → 4 yaşındaki çocuklar için Junior Music Course, ve onu takiben Junior Extension Course ve Junior Advanced Course adlı kurslardır.

Okul öncesi çocuklar işitsel becerilerini edinmede hızlı bir gelişim döneminden geçerler. İlk defa duydukları her türlü sesi ve kelimeyi anında ezberleyebilirler. Bu nedenle hayatlarının bu kritik döneminde dinleyerek, söyleyerek ve çalarak müzik çeşitlerine maruz kalmaları halinde hem sağlam hem de dengeli temel bir müzik anlayışı kazanacaklardır.

Yamaha Müzik Eğitim Sisteminin müfredatı her bir çocuğun yaratıcılığını vurgulamaya özel bir önem veren bütüncül bir müzik eğitimi yaklaşımını temel alır.

×